Cosplay

Thưởng thức những bộ Cosplay “mẫu mực” nhất

Nếu như các bộ cosplay thường được thiết kế dựa theo hình mẫu nhân vật trong game thì các bộ cosplay dưới đây gần như khắc họa được đầy đủ hình tượng này.
xlargefaith1 de1d1 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất
Nữ kiệt Faith trong Mirror’s Edge.
xlargefaith2 f1603 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargeharry1 82b6a Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

Harry Potter.

xlargehornet fb286 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất
xlargekimepine20ca98 92b82 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất
Nữ quái Kim Pine trong Scott Pilgrim vs. the World: The Game.

xlargekimpine1 929da Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargelink2 55373 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

Nhân vật Link trong Legend of Zelda.
xlargemlede3 67c85 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất
xlargeluxray1 95763 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất
Quái thú Luxray trong Pokemon.

xlargeluxray2 72fa3 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargenbc1 6948f Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargenbc2 8c8dd Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargenovaprimecos01 c10b0 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargerrh1 06273 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargerrh2 c7721 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargeslicer1 8e109 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargeslicer2 61b14 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargealice1 b1733 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất

xlargevocaloid3 8dbd4 Thưởng thức những bộ Cosplay mẫu mực nhất
2 ca sĩ ảo trong Vocaloid.

Bình Luận

Bình luận bằng Facebook
Bình luận bằng Email